fredag 11. september 2009

Konservativ

Partiet høyre ønsker at politisk reklame skal komme på norske tv-skjermer. Det virker som om det er en stor sak, en veldig stor sak for dem. De ønsker åpenbart at politisk reklame, propaganda, manipulasjon av folk flest skal få en enda større plass i dagens samfunn enn det allerede har. Dette er ikke overraskende. Høyre er ett maktens parti, i enda større grad enn partier flest. De snakker som om dette har noe med ytringsfrihet å gjøre, mens det i virkeligheten dreier seg om at de politiske partiene skal få enda bedre anledning til å lyve for sine velgere. Den reklamen som har blitt sendt i det siste er et utmerket eksempel i så måte. Folk skal kunne tjene grovt med penger på å gjøre folk friske, sier de, og så blir alt så meget bedre.

Reklame generelt burde vært ikke-eksisterende, slevsagt, i samfunnet som helhet. Vi trenger å fjerne løgnen, bedraget fra våre liv. Vi trenger ikke enda mer av det.

Kapitalismen er høyres religion.

Kvalmende.

Dette har vært høyres bidrag til den offentlige debatt i det siste. Det står i stil med det de vanligvis kommer med.

Konservativ… smak på det ordet, hva det innebærer. Det innebærer å forsvare det bestående. Alle partier gjør det, men høyre har gjort det til sin trosbekjennelse. Tenk å leve sånn, å trene seg selv til å angripe enhver ny tanke, motstå enhver sann forandringens vind som blåser. I en verden som skriker etter forandring er dette spesielt ille, men høyre ville ha vært en trussel mot menneskeheten uansett hvilket samfunn det hadde eksistert i.

Høyre har aldri bidratt med noe godt, verken til den offentlige debatt eller med noen god sak, og vil heller aldri gjøre det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar